Услуги

Залесяване на горски масиви и пустеещи земи
Залесяване на горски масиви и пустеещи земи

Фирма Агресия99 работи на територията на Старозагорска област.

Дърводобив
Дърводобив

Дърводобив

Направа на горски пътища с пътностроителна техника
Направа на горски пътища с пътностроителна техника

Направа на горски пътища с пътностроителна техника, почистване на стари пътища и минерализовани ивици.

Транспорт на дървесина
Транспорт на дървесина

Транспорт на дървесина

Транспорт на товари с платформа
Транспорт на товари с платформа

Транспорт на товари с платформа

Пробиване на дупки с тракторен свредел
Пробиване на дупки с тракторен свредел

Пробиване на дупки с тракторен свредел

Търговия с дървесина и дърва за огрев
Търговия с дървесина и дърва за огрев

Търговия с дървесина - широколистна и иглолистна, и дърва за огрев