За нас

„Агресия 99”ЕООД – Устойчиво ползване на природните ресурси!

      „Агресия 99”е създадена в началото на новото хилядолетие през 2003г., която да осъществяват стопанска дейност в горите.
     Основната дейност на „Агресия 99”ЕООД е дърводобив и залесяване. Работи на територията на Старозагорска област с четирите държавни горски стопанства - в Стара Загора, Чирпан, Мъглиж  и Гурково. Сече от 20 до 30 хиляди м³ дървен материал годишно. Досега фирмата е изпълнила успешно пет проекта по САПАРД и четири проекта на НФ „Българска гора”- в общините Гълъбово, Черпан, Мъглиж  и Стара Загора, като е залесила над 1500 декара пострадали от пожари гори и пустеещи земи.
 
     Горите ни дават много повече от дървесина:
  • Те опазват водата, която пием
  • Пречистват въздуха, който дишаме
  • Спират ерозията и свлачищата
  • Предоставят ни дивеч и недървесни горски продукти (билки, гъби, плодове)
  • Даряват ни място за отдих и туризъм
  • Пазят ни от наводнения, а полезащитнипояси пазят земеделските земи от осушаване и ветрове.
 
      За това участваме активно в залесителните процеси в нашата област Стара Загора.
 
      „Агресия 99”ЕООД извършва и строителство на горски пътища на територията на община Стара Загора, Чирпан, Мъглиж  и Гурково. Разполага с достатъчна техника и материална база за извършване на всички свои дейности, включваща - 2 булдозера, 1 верижен трактор, свредел за пробиване на дупки и товарни камиони.
 
      Стараем се да постигаме високо ниво на корпоративна отговорност и заслужено място на пазара. С дейността си спомагаме за опазване на природната среда.
 
      „Агресия 99”ЕООД има сертификат по „BDS EN ISO 9001:2008” от 2010г.