Дейност

Дейности на „Агресия 99”ЕООД

  • „Агресия 99”ЕООД е един от основните доставчици на суровина на завода за хартия в гр. Стамболийски
  • Снабдява с дърва за огрев населението на Старозагорска област
  • Доставя дървесина на дървопреработвателните фабрики в с.Габровница.