Начало

„Агресия 99”ЕООД – Устойчиво ползване на природните ресурси!

      „Агресия 99”е създадена в началото на новото хилядолетие през 2003г., която да осъществяват стопанска дейност в горите.
     Основната дейност на „Агресия 99”ЕООД е дърводобив и залесяване. Работи на територията на Старозагорска област с четирите държавни горски стопанства - в Стара Загора, Чирпан, Мъглиж  и Гурково. Сече от 20 до 30 хиляди м³ дървен материал годишно. Досега фирмата е изпълнила успешно пет проекта по САПАРД и четири проекта на НФ „Българска гора”- в общините Гълъбово, Черпан, Мъглиж  и Стара Загора, като е залесила над 1500 декара пострадали от пожари гори и пустеещи земи.